Żegnaj NRD extra
Gdzieś między Polską a Niemcami, a szczególnie w NRD